เกี่ยวกับเรา

Viriyah Mazda

Our Vision

"มุ่งมั่น ใส่ใจ ให้บริการ"

กลุ่มวี กรุ๊ป คาร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก บริษัท วิริยะนครินทร์ จำกัด และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ วี กรุ๊ป คาร์ เป็นกลุ่มธุรกิจรถยนต์ที่มีธุรกิจครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่าย รถใหม่ รถมือสอง ศูนย์ซ่อมบริการหลังการขาย รวมทั้งด้านประกันภัยรถยนต์

คุณพิมาน วุฒิสุวรรณ

คุณพิมาน วุฒิสุวรรณ

Position

คุณปรัชญา ศิริจิตรจินดา

คุณปรัชญา ศิริจิตรจินดา

Position

คุณอุดมพร จิตโภคา

คุณอุดมพร จิตโภคา

Position

คุณนิรมล ศรีวิชัย

คุณนิรมล ศรีวิชัย

Position

คุณสามารถ อินทะรังษี

คุณสามารถ อินทะรังษี

Position