Blog

09
Mar
2019
09
Mar
2019
28
Apr
2020

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ทางบริษัทวิริยะมาสด้า(2004) จำกัดสาขาสำนักงานใหญ่ และสาขาหางดง รวมถึงพนักงานทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพยาบาล จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งกำลังใจสมทบทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่งที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และเชื่อมั่นว่าแรงน้ำใจนี้ จะช่วยให้ทีมแพทย์มีกำลังใจสู้กับโรคระบาด และรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน

#การให้ไม่มีสิ้นสุด #น้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ #คนไทยไม่ทิ้งกัน #สู้โควิด-19ไปด้วยกัน #วิริยะมาสด้าฟ้าฮ่าม #วิริยะมาสด้าหางดง