สาขาหางดง

Mazda Branch

ที่ปรึกษาการขายประจำสาขา

กลุ่มวี กรุ๊ป คาร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก บริษัท วิริยะนครินทร์ จำกัด และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ วี กรุ๊ป คาร์ เป็นกลุ่มธุรกิจรถยนต์ที่มีธุรกิจครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่าย รถใหม่ รถมือสอง ศูนย์ซ่อมบริการหลังการขาย รวมทั้งด้านประกันภัยรถยนต์

นาง ประภัสสร กันณิกา

Position

Personal Detail

นางสาว สัตตบงกช ว่องสาริกิจ

Position

Personal Detail

นาย ศิวกร สมุทรความ

Position

Personal Detail

นางสาว วิไลวรรณ ตาติรังษี

Position

Personal Detail

นางสาว ผกากรอง สายถิ่น

Position

Personal Detail

นาย ทูล จันต๊ะน๊ะ

Position

Personal Detail

นาย ณัฐพล คำพุ่ม

Position

Personal Detail

นางสาว ธนพร ดาศรี

Position

Personal Detail

ชนาภัทร แสงบุญ

Position

Personal Detail

บริษัท วิริยะมาสด้า(2004) จำกัด - สาขาหางดง

ที่อยู่:

325 ม.7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เบอร์โทร:

053 441 090