ราคารุ่นรถ Mazda 2 SEDAN

Mazda 2 SEDAN 1.3 E

546,000 บาท

Mazda 2 SEDAN 1.3 C

602,000 บาท

Mazda 2 SEDAN 1.3 S

627,000 บาท

Mazda 2 SEDAN 1.3 S LEATHER

648,000 บาท

Mazda 2 SEDAN 1.3 SP

690,000 บาท

Mazda 2 SEDAN XD

782,000 บาท

Mazda 2 SEDAN XDL

799,000 บาท

สเปครถ