ราคารุ่นรถ Mazda BT-50 Free Style Cab

Mazda BT-50 Free Style Cab FSC 2.2 S

623,000 บาท

Mazda BT-50 Free Style Cab FSC 2.2 V

668,000 บาท

Mazda BT-50 Free Style Cab FSC 2.2 Hi-Racer

682,000 บาท

Mazda BT-50 Free Style Cab FSC 2.2 Hi-Racer (ABS)

748,000 บาท

สเปครถ