*ดอกเบี้ย 1.99%
- ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
หรือฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5ปี หรือ100000 กิโลเมตร ขยายเวลาการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150000 กิโมเมตร
*1-31 พฤษภาคม 2563