*ดอกเบี้ย 0.99% ผ่อน 48 งวด
*ขับฟรี 90 วัน
-ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
*1-31 พฤษภาคม 2563